Đề cương nghiên cứu Khoa học kỹ thuật

Tài liệu đính kèm: Tải về

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Tên đề tài : ……………………………..

                                                      Tác giả:………………………….………lớp………

I – MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Lý do mà bạn chọn đề tài này là gì? Xuất phát từ điều gì?

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu đề tài

2.1. Mục tiêu

Mục tiêu là cái đích của đề tài hướng tới, là mong muốn những vấn đề cần đạt được khi tiến hành đề tài. Một đề tài thường có từ 2 – 3 mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu là nền tảng cho hoạt động của đề tài và làm cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên cứu và là điều mà kết quả phải đạt được.

Ví dụ: Đề tài “Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến đới sống dân cư tỉnh Lâm Đồng”.

Mục tiêu 1: Đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến đời sống dân cư.

Mục tiêu 2: Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao đời sống dân cư vùng đô thị hóa.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 82
Tháng 11 : 1.061
Năm 2022 : 117.161