Ngày ban hành:
28/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo  hướng dẫn những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Ngày ban hành:
18/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ Y tế hướng dẫn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, kí túc xá

Ngày ban hành:
18/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công tác chỉ đạo hoạt động dạy học, giáo dục trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch Covid-19 trong trường học

Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND tỉnh Lâm Đồng Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
21/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở nơi làm việc.

Ngày ban hành:
21/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
08/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện công văn số 926/SGDĐT-CTTT ngày 27/5/2019 của Sở giáo dục đào tạo Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác hè 2019; Phòng giáo dục và đào tạo Bảo Lâm hướng dẫn các trường mầm non và phổ thông trực thuộc phòng thực hiện công tác hè năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực