Quyết định phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành:
01/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành:
01/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tóm tắt văn bản

Ngày ban hành:
28/04/2017
Ngày hiệu lực:
28/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực