Hoạt động hè 2019 - đợt 2 - Trải nghiệm sáng tạo, ngày hội ý tưởng khoa học