Bồi dưỡng Chính trị hè năm 2019

Từ ngày 05 đến ngày 06/8/2019, trường THCS và THPT Lộc Bắc đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn đơn vị

Thực hiện kế hoạch học tập, bồi dưỡng chính trị năm 2019; trong hai ngày 05 và 06 tháng 8 năm 2019, trường THCS & THPT Lộc Bắc đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Lâm tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

 

Trong đợt bồi dưỡng này, tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đã tham gia học tập các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.

Chuyên đề 2: Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương

Chuyên đề 3: Thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); tình hình quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; tình hình kinh tế xã hội ở địa phương.

Chuyên đề 4: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kết quả 50 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)

Thực hiện kế hoạch học tập, bồi dưỡng chính trị năm 2019; trong hai ngày 05 và 06 tháng 8 năm 2019, trường THCS & THPT Lộc Bắc đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Bảo Lâm tổ chức Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trong đợt bồi dưỡng này, tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đã tham gia học tập các chuyên đề:

Chuyên đề 1: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược phát triển biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng.

Chuyên đề 2: Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương

Chuyên đề 3: Thông tin kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); tình hình quốc tế và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019; tình hình kinh tế xã hội ở địa phương.

Chuyên đề 4: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 “về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kết quả 50 năm thực hiện Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Bồi dưỡng chính trị, nâng cao nhận thức tư tưởng cho đội ngũ là việc làm thường xuyên được Cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng triển khai trong suốt quá trình hình thành và phát triển nhà trường; đợt Bồi dưỡng này đã một lần nữa nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị của đội ngũ nhà giáo toàn đơn vị, củng cố tinh thần đoàn kết, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trước thềm năm học mới 2019 – 2020.

Trường THCS & THPT Lộc Bắc

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 31
Tháng 02 : 367
Năm 2020 : 464