Lịch công tác

Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Ba
22/09/2020
dạy học theo thời khóa biểu
Chủ Nhật
27/09/2020
Hội nghị CCVC từ 08 giờ 00 phút
Dạy học theo thời khóa biểu